Pro zlepšení uživatelského zážitku používáme cookies. Pokud nesouhlasíte s jejich používáním, změňte prosím nastavení svého prohlížeče.

 

Formátování bakalářské práce a korektury bakalářské práce

Potřebujete pomoc s formátováním a stylistikou Vaší práce? Chcete během obhajoby udělat na komisi dojem nejen obsahem, ale i její výtečnou formou? Ať už zpracováváte bakalářskou, diplomovou či absolventskou práci, rádi Vám pomůžeme ušetřit Váš čas i nervy. Naši zkušení, svědomití korektoři kvalitně, rychle a za výbornou cenu precizně opraví Vaši práci tak, aby plně vyhovovala i těm nejpřísnějším kritériím.

Strávili jste dlouhé týdny psaním své bakalářské či diplomové práce, vydali jste ze sebe to nejlepší a teď už jednoduše nemáte energii zpracovat ty desítky stránek dle metodiky Vaší školy? Hoří Vám termíny a Vy neumíte profesionálně pracovat s Wordem?

Forma práce je Vaší vizitkou. Ať už máte mezery v gramatice, stylistice, neumíte vytvořit dokonalé nadpisy, vygenerovat obsah či zpracovat citace dle normy, my Vám pomůžeme, aby se Vaše práce četla co nejlépe a udělala velmi dobrý dojem na každého, kdo ji dostane do ruky.

Nechte formátování bakalářské, diplomové nebo závěrečné práce na nás! Rádi pro Vás též provedeme jazykové korektury. Jsme připraveni i na překlad abstraktu či anotace Vaší práce.

7 výhod pro studenty vysokých, vyšších, středních škol:

1 Možnost výběru z komplexního portfolia služeb.
2 Doručení na jakékoliv místo v ČR.
3 Volitelná rychlost zpracování (75m, 24h, 48h, 7 dnů).
4 Zaslání práce elektronickou formou (e-mail, formulář).
5 Flexibilita (zpracování dle metodiky či konkrétních pokynů klienta).
6 Zpětná vazba (průběžné konzultace nalezených chyb).
7 Online podpora.
Zpracováváme:

bakalářské práce

diplomové práce

disertační práce

absolventské práce

závěrečné práce

ročníkové práce

seminární práce

postupové práce

maturitní práce

skripta

knihy a brožury

reklamní materiály

OBJEDNAT

Podpora pro klienty

Máte dotaz? Rádi Vám bezplatně a zcela nezávazně poradíme na e-mailu nebo na chatu.

 

Formátování bakalářských a diplomových prací

Potřebujete naformátovat svou bakalářskou, diplomovou či absolventskou práci? Chcete vhodně upravit styly dokumentu, číslování stránek a nadpisů, opravit citace dle normy? Klidně se soustřeďte na obsah své práce a formátování nechejte na nás!

Co zahrnuje korektura formátování?

 • úprava úvodních listů v souladu s metodickými pokyny školy,
 • nastavení okrajů,
 • vytvoření dynamicky generovaného obsahu dle použitých nadpisů,
 • číslování stránek od zadané strany,
 • kompletní nastylování nadpisů, textu práce, odrážek i číslovaných seznamů včetně odsazení,
 • oprava předložek na konci řádků,
 • nastavení korektních mezer před a za odstavci, nadpisy, obrázky a tabulkami,
 • úprava citací a poznámek pod čarou,
 • vygenerování seznamu obrázků, tabulek, grafů či vzorců.
OBJEDNAT

Jazyková a stylistická korektura

Máte svou bakalářskou nebo diplomovou práci vlastně již hotovou, ale psaní dlouhých slohových útvarů nikdy nebylo Vaším koníčkem? Nejste si zcela jisti v gramatice, nechce se Vám další dlouhé a úmorné hodiny složitě vyhledávat překlepy, opravovat interpunkci a stylistické neobratnosti? Čtete svou práci už posté, průběžně provádíte změny a stejně víte, že to jednoduše „není ono“? Nechejte jazykovou a stylistickou korekturu své práce na nás.

Co zahrnuje jazyková a stylistická korektura?

 • kompletní oprava gramatiky včetně interpunkce,
 • oprava překlepů,
 • úprava větných celků (oprava stavby věty, slovosledu),
 • nahrazení nevhodných a opakujících se výrazů synonymy (oprava použité slovní zásoby).

Nejčastěji opravovanými chybami jsou kromě vyjmenovaných slov a překlepů např. nevhodně použité předložky, chyby ve shodě přísudku s podmětem, čárky či úprava stylisticky neobratných výrazů.

Součástí jazykové korektury není obsahová stránka práce, kterou ale opravíme tak, aby byla přehlednější, srozumitelnější a plně vyhovující po formální stránce.

OBJEDNAT

Překlad abstraktu / anotace / souhrnu

Součástí každé závěrečné práce je anotace, abstrakt nebo souhrn, který musí být přeložen do angličtiny, případně jiného jazyka dle nařízení školy. Součástí bývají též klíčová slova.

Student je dle nařízení škol vždy zodpovědný za správnost a kvalitu překladu. Nehledejte správný překlad odborných výrazů a nechte to na nás.

Naši jazykoví specialisté jsou držitelé jazykových certifikátů, státnic i razítka soudního překladatele a mají letité zkušenosti s překladem abstraktů, textů, manuálů i knih.

Tisk a vazba

Vaši bakalářskou, diplomovou, postupovou, závěrečnou či seminární práci rychle vytiskneme, svážeme, vypálíme na CD a do 24 h doručíme na jakékoliv místo v ČR!

OBJEDNAT
Tiskneme:

bakalářské práce

diplomové práce

disertační práce

absolventské práce

závěrečné práce

ročníkové práce

seminární práce

postupové práce

maturitní práce

skripta

knihy a brožury

reklamní materiály

OBJEDNAT

Individuální služby

Máte práci naformátovanou, ale nevíte si rady s číslováním stránek, automatickým obsahem, seznamem obrázkům a tabulek nebo potřebujete upravit seznam citací dle nařízené normy? Využijte naše individuální služby.

OBJEDNAT

Úprava seznamu citací

Správné citování a seznam citací dle normy ISO 690 či APA je jedno z hlavních kritérií hodnocení závěrečné práce. Rádi pro Vás upravíme seznam citací obsahující monografie, periodika, online zdroje, rozhovory a další…

OBJEDNAT

Číslování stránek dle nařízení školy

Číslování stránek určuje metodika. Většinou je první číslovaná stránka „Obsah“ či „Úvod“, ale předchozí stránky se započítávají. Dále se odlišně číslují přílohy (nejčastěji římskými čísly) nebo se nečíslují vůbec. Číslování nastavíme za bezkonkurenční ceny.

OBJEDNAT

Vytvoření automatického obsahu

K vytvoření automatického obsahu je nutné nastylovat jednotlivé nadpisy v dokumentu. V obsahu se mají zobrazovat maximálně 3 úrovně nadpisu. Jednotlivé úrovně nadpisů jsou číslovány. Automaticky generovaný obsah lze lehce aktualizovat. Při úpravě práce stačí kliknout pravým tlačítkem na obsah.

OBJEDNAT

Vytvoření automatického seznamu grafů, obrázků a tabulek

V práci mnohdy bývá velké množství grafů, obrázků, tabulek a příloh. Součástí práce mají být i seznamy těchto objektů. Vzhledem k celkovému množství úprav je velmi náročné vytvářet je ručně. Navíc je nutné pokaždé kontrolovat správnost čísel stránek v seznamu. S automaticky generovaným seznamem opět vše jednoduše zaktualizujete jedním kliknutím.

OBJEDNAT

Kontrola plagiátorství

Chcete mít jistotu, že Vaše práce splní nařízení týkající se plagiátorství? Nejste si jisti, zda jste nezapomněli na nějakou citaci? Rádi Vám necháme práci zkontrolovat v jedné z největších databází závěrečných prací. Tuto databázi využívá většina VŠ a VOŠ v ČR.

OBJEDNAT
 

Expresní korektury

Pro korektury (jazykové i formátování) částí bakalářské práce, projektu, seminárních prací či kratších textů nabízíme expresní termín zpracování. U textů v rozsahu do 12 normostran jsme schopni provést korektury v expresním termínu  do 75 min  Korektury v tomto termínu jsou prováděny ve vysoké kvalitě a za bezkonkurenční ceny.

OBJEDNAT
 

Ceník

Korektorské práce

Ultra
24 hodin
Jazyková korektura
43 Kč za normostranu
Formátování
24 Kč za normostranu
Překlad abstraktu
399 Kč za 3/4 A4
Quick
48 hodin
Jazyková korektura
33 Kč za normostranu
Formátování
15 Kč za normostranu
Překlad abstraktu
399 Kč za 3/4 A4
Standard
7 dnů
Jazyková korektura
27 Kč za normostranu
Formátování
9 Kč za normostranu
Překlad abstraktu
399 Kč za 3/4 A4
Expres
75 minut
Jazyková korektura
49 Kč za normostranu
Formátování
29 Kč za normostranu
Překlad abstraktu
499 Kč za 3/4 A4

Tisk a vazba

Černobílý tisk 1,35 Kč za A4
Barevný tisk 4,9 Kč - 14,9 Kč za A4 dle vytížení
Pevná vazba 4 řádky 249 Kč za kus
Pevná vazba 5 a více řádků 299 Kč za kus
Ražba na hřbet 29 Kč za kus
Kroužková vazba 49 Kč za kus
Termo vazba 69 Kč za kus
Vypálení práce na CD 39 Kč za CD

Individuální služby

Kontrola plagiátorství 39 Kč za kontrolu
Úprava pouze seznamu citací 15 Kč za citaci
Číslování stránek dle nařízení 69 Kč
Vytvoření automatického obsahu 2 Kč za nadpis
Vytvoření automatického seznamu grafů, obrázků a tabulek 3 Kč za titulek
Upravení práce dle individuálních požadavků dle konzultace s námi

Co je to normostrana?

Normostrana je standardizovaná strana textu o určitém počtu znaků včetně mezer. V českém prostředí jde o rozsah v délce 1 800 znaků, což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu. Počet normostran u svého dokumentu zjistíte, pokud kliknete na kartu Revize a pak na nabídku Počet slov (v programu MS Word) či na menu Nástroje a položku Počet slov (v programu OpenOffice Writer).

normostrana

 

Objednávka


 

Reference

Většina našich klientů jsou studenti vysokých, vyšších odborných, středních škol a vzdělávacích institucí. Řada studentů se k nám vrací a využívá naše služby u řadových seminárních, postupových, bakalářských, diplomových a disertačních prací. Opravujeme práce pro české, ale i zahraniční studenty např. z těchto škol:

svse
unyp
vshotelova
vsmmv
oc
pvs
mup
utbvz
amak
arc
oc
pvs
sting
vsoh
bivs
cevro
vscht
opava
pu
ujak
archip
bibs
epi
mub
nc
vso
vske
vsem
unicorn
svses
mvso
mu
cvut
sting
svse
unyp
vse
czu
uhk
uo
vste
vsfs
vslog
aau
akcent
jcu
zcu
uk