Pro zlepšení uživatelského zážitku používáme cookies. Pokud nesouhlasíte s jejich používáním, změňte prosím nastavení svého prohlížeče.

Formátování bakalářské práce a korektury bakalářské práce v češtině i slovenštině

Potřebujete pomoc s formátováním a stylistikou Vaší práce? Chcete během obhajoby udělat na komisi dojem nejen obsahem, ale i její výtečnou formou? Ať už zpracováváte bakalářskou, diplomovou či absolventskou práci, rádi Vám pomůžeme ušetřit Váš čas i nervy. Naši zkušení, svědomití korektoři kvalitně, rychle a za výbornou cenu precizně opraví Vaši práci tak, aby plně vyhovovala i těm nejpřísnějším kritériím.

Strávili jste dlouhé týdny psaním své bakalářské či diplomové práce, vydali jste ze sebe to nejlepší a teď už jednoduše nemáte energii zpracovat ty desítky stránek dle metodiky Vaší školy? Hoří Vám termíny a Vy neumíte profesionálně pracovat s Wordem?

Forma práce je Vaší vizitkou. Ať už máte mezery v gramatice, stylistice, neumíte vytvořit dokonalé nadpisy, vygenerovat obsah či zpracovat citace dle normy, my Vám pomůžeme, aby se Vaše práce četla co nejlépe a udělala velmi dobrý dojem na každého, kdo ji dostane do ruky. V ceně formátování máte úpravu celkem 42 citací. Každá další dle ceníku 15 Kč / ks.

Nechte formátování bakalářské, diplomové nebo závěrečné práce na nás! Rádi pro Vás též provedeme jazykové korektury. Jsme připraveni i na překlad abstraktu či anotace Vaší práce.

Zpracováváme práce v češtině a slovenštině. 

7 výhod pro studenty vysokých, vyšších, středních škol v ČR i na Slovensku:

1 Možnost výběru z komplexního portfolia služeb.
2 Doručení na jakékoliv místo v ČR a SR.
3 Volitelná rychlost zpracování (75 m, 24 h, 48 h, 7 dnů).
4 Zaslání práce elektronickou formou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., formulář ).
5 Flexibilita (zpracování dle metodiky či konkrétních pokynů klienta).
6 Zpětná vazba (průběžné konzultace nalezených chyb).
7 Online podpora.
Zpracováváme:

bakalářské práce

diplomové práce

disertační práce

absolventské práce

závěrečné práce

ročníkové práce

seminární práce

postupové práce

maturitní práce

skripta

knihy a brožury

reklamní materiály

OBJEDNAT

Podpora pro klienty

Máte dotaz? Rádi Vám bezplatně a zcela nezávazně poradíme na e-mailu nebo na chatu .

Formátování bakalářských a diplomových prací

Potřebujete naformátovat svou bakalářskou, diplomovou či absolventskou práci? Chcete vhodně upravit styly dokumentu, číslování stránek a nadpisů, opravit citace dle normy? Klidně se soustřeďte na obsah své práce a formátování nechejte na nás!

Co zahrnuje korektura formátování?

 • úprava úvodních listů v souladu s metodickými pokyny školy,
 • nastavení okrajů,
 • vytvoření dynamicky generovaného obsahu dle použitých nadpisů,
 • číslování stránek od zadané strany,
 • kompletní nastylování nadpisů, textu práce, odrážek i číslovaných seznamů včetně odsazení,
 • oprava předložek na konci řádků,
 • nastavení korektních mezer před a za odstavci, nadpisy, obrázky a tabulkami,
 • úprava citací a poznámek pod čarou,
 • vygenerování seznamu obrázků, tabulek, grafů či vzorců.
OBJEDNAT

Jazyková a stylistická korektura

Máte svou bakalářskou nebo diplomovou práci vlastně již hotovou, ale psaní dlouhých slohových útvarů nikdy nebylo Vaším koníčkem? Nejste si zcela jisti v gramatice, nechce se Vám další dlouhé a úmorné hodiny složitě vyhledávat překlepy, opravovat interpunkci a stylistické neobratnosti? Čtete svou práci už posté, průběžně provádíte změny a stejně víte, že to jednoduše „není ono“? Nechejte jazykovou a stylistickou korekturu své práce na nás.

Působí v České republice a na Slovensku. Naši korektoři jsou jazykovými specialisty s mnohaletou praxí. V případě Slovenska opravují texty rodilí mluvčí, kteří mají vystudovanou slovenštinu a prošli kvalitativními testy. Na všechny naše pracovníky z obou zemí klademe nejvyšší nároky v rámci odbornosti a kvality.   . 

Co zahrnuje jazyková a stylistická korektura?

 • kompletní oprava gramatiky včetně interpunkce,
 • oprava překlepů,
 • úprava větných celků (oprava stavby věty, slovosledu),
 • nahrazení nevhodných a opakujících se výrazů synonymy (oprava použité slovní zásoby).

Nejčastěji opravovanými chybami jsou kromě vyjmenovaných slov a překlepů např. nevhodně použité předložky, chyby ve shodě přísudku s podmětem, čárky či úprava stylisticky neobratných výrazů.

Součástí jazykové korektury není obsahová stránka práce, kterou ale opravíme tak, aby byla přehlednější, srozumitelnější a plně vyhovující po formální stránce.

OBJEDNAT

Překlad abstraktu / anotace / souhrnu

Součástí každé závěrečné práce je anotace, abstrakt nebo souhrn, který musí být přeložen do angličtiny, případně jiného jazyka dle nařízení školy. Součástí bývají též klíčová slova.

Student je dle nařízení škol vždy zodpovědný za správnost a kvalitu překladu. Nehledejte správný překlad odborných výrazů a nechte to na nás.

Naši jazykoví specialisté jsou držitelé jazykových certifikátů, státnic i razítka soudního překladatele a mají letité zkušenosti s překladem abstraktů, textů, manuálů i knih.

Tisk a vazba

Vaši bakalářskou, diplomovou, postupovou, závěrečnou či seminární práci rychle vytiskneme, svážeme, vypálíme na CD a do 24 h doručíme na jakékoliv místo v ČR!

OBJEDNAT
Tiskneme:

bakalářské práce

diplomové práce

disertační práce

absolventské práce

závěrečné práce

ročníkové práce

seminární práce

postupové práce

maturitní práce

skripta

knihy a brožury

reklamní materiály

OBJEDNAT

Individuální služby

Máte práci naformátovanou, ale nevíte si rady s číslováním stránek, automatickým obsahem, seznamem obrázkům a tabulek nebo potřebujete upravit seznam citací dle nařízené normy? Využijte naše individuální služby.

OBJEDNAT

Úprava seznamu citací

Správné citování a seznam citací dle normy ISO 690 či APA je jedno z hlavních kritérií hodnocení závěrečné práce. Rádi pro Vás upravíme seznam citací obsahující monografie, periodika, online zdroje, rozhovory a další…

OBJEDNAT

Číslování stránek dle nařízení školy

Číslování stránek určuje metodika. Většinou je první číslovaná stránka „Obsah“ či „Úvod“, ale předchozí stránky se započítávají. Dále se odlišně číslují přílohy (nejčastěji římskými čísly) nebo se nečíslují vůbec. Číslování nastavíme za bezkonkurenční ceny.

OBJEDNAT

Vytvoření automatického obsahu

K vytvoření automatického obsahu je nutné nastylovat jednotlivé nadpisy v dokumentu. V obsahu se mají zobrazovat maximálně 3 úrovně nadpisu. Jednotlivé úrovně nadpisů jsou číslovány. Automaticky generovaný obsah lze lehce aktualizovat. Při úpravě práce stačí kliknout pravým tlačítkem na obsah.

OBJEDNAT

Vytvoření automatického seznamu grafů, obrázků a tabulek

V práci mnohdy bývá velké množství grafů, obrázků, tabulek a příloh. Součástí práce mají být i seznamy těchto objektů. Vzhledem k celkovému množství úprav je velmi náročné vytvářet je ručně. Navíc je nutné pokaždé kontrolovat správnost čísel stránek v seznamu. S automaticky generovaným seznamem opět vše jednoduše zaktualizujete jedním kliknutím.

OBJEDNAT

Kontrola plagiátorství

Chcete mít jistotu, že Vaše práce splní nařízení týkající se plagiátorství? Nejste si jisti, zda jste nezapomněli na nějakou citaci? Rádi Vám necháme práci zkontrolovat v jedné z největších databází závěrečných prací. Tuto databázi využívá většina VŠ a VOŠ v ČR.

OBJEDNAT

Expresní korektury

Pro korektury (jazykové i formátování) částí bakalářské práce, projektu, seminárních prací či kratších textů nabízíme expresní termín zpracování. U textů v rozsahu do 12 normostran jsme schopni provést korektury v expresním termínu  do 75 min  Korektury v tomto termínu jsou prováděny ve vysoké kvalitě a za bezkonkurenční ceny.

OBJEDNAT

Ceník

Korektorské práce

Ultra
24 hodin
Jazyková korektura
43 Kč / 1,8 €  za normostranu
Formátování
24 Kč / 1 € za normostranu
Překlad abstraktu
399 Kč / 15.9 € za 3/4 A4
Quick
48 hodin
Jazyková korektura
33 Kč / 1,5 € za normostranu
Formátování
15 Kč / 0,8 € za normostranu
Překlad abstraktu
399 Kč / 15,9 € za 3/4 A4
Standard
7 dnů
Jazyková korektura
27 Kč / 1 € za normostranu
Formátování
9 Kč / 0,5 € za normostranu
Překlad abstraktu
399 Kč / 15,9 € za 3/4 A4
Expres
75 minut
Jazyková korektura
49 Kč / 2,5 € za normostranu
Formátování
29 Kč / 1,5 € za normostranu
Překlad abstraktu
499 Kč / 19,9 € za 3/4 A4

Tisk a vazba

Černobílý tisk 1,35 Kč / 0,08 € za A4
Barevný tisk 4,9 Kč - 14,9 Kč / 0,3 - 0,8 € za A4 dle vytížení
Pevná vazba 4 řádky 249 Kč / 11,5 € za kus
Pevná vazba 5 a více řádků 299 Kč / 14 € za kus
Ražba na hřbet 29 Kč / 1,5 € za kus
Kroužková vazba 49 Kč / 2 € za kus
Termo vazba 69 Kč / 2,8 € za kus
Vypálení práce na CD 39 Kč / 1,8 € za CD
Doprava práce 149 Kč / 5,99 € za CD

Individuální služby

Kontrola plagiátorství 39 Kč za kontrolu
Úprava pouze seznamu citací 15 Kč / 0,8 € za citaci
Číslování stránek dle nařízení 69 Kč / 2,8 €
Vytvoření automatického obsahu 2 Kč / 0,2 € za nadpis
Vytvoření automatického seznamu grafů, obrázků a tabulek 3 Kč / 0,4 € za titulek
Upravení práce dle individuálních požadavků dle konzultace s námi

Co je to normostrana?

Normostrana je standardizovaná strana textu o určitém počtu znaků včetně mezer. V českém prostředí jde o rozsah v délce 1 800 znaků, což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu. Počet normostran u svého dokumentu zjistíte, pokud kliknete na kartu Revize a pak na nabídku Počet slov (v programu MS Word) či na menu Nástroje a položku Počet slov (v programu OpenOffice Writer).

normostrana

Reference

Většina našich klientů jsou studenti vysokých, vyšších odborných, středních škol a vzdělávacích institucí. Řada studentů se k nám vrací a využívá naše služby u řadových seminárních, postupových, bakalářských, diplomových a disertačních prací. Opravujeme práce pro české, ale i zahraniční studenty např. z těchto škol:

svse
unyp
vshotelova
vsmmv
oc
pvs
mup
utbvz
amak
arc
oc
pvs
sting
vsoh
bivs
cevro
vscht
opava
pu
ujak
archip
bibs
epi
mub
nc
vso
vske
vsem
unicorn
svses
mvso
mu
cvut
sting
svse
unyp
vse
czu
uhk
uo
vste
vsfs
vslog
aau
akcent
jcu
zcu
uk

Veřejně obchodní podmínky

Základní ustanovení

Podmínky poskytování našich služeb se řídí zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a pod číslem 91/2012 Sb. zákonem o mezinárodním právu soukromém. S veškerými osobními údaji bude naloženo dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Smluvní vztah

Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem (osoba, která vystaví zhotoviteli objednávku v souladu s těmito podmínkami) a zhotovitelem (firma: Mgr. Alena Podepřelová, Dr. Bureše 7, 370 05 České Budějovice IČ: 45045330).

Předmět smluvního vztahu

Předmětem tohoto smluvního vztahu je jazyková, stylistická, vizuální korektura zaslaného textu v českém jazyce, případně další editační, tiskařské práce, rozmnožování CD, DVD, autorské a jazykové služby dle nabídky na internetových stránkách zhotovitele.

Objednávky

Za objednávku je považována písemná žádost o provedení jazykových, tiskařských nebo vypalovacích služeb, kterou zašle objednatel elektronicky zhotoviteli pomocí objednávkového formuláře na stránkách www.formatovani-bakalarskeprace.cz, nebo na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Objednávka zahrnuje fakturační údaje, kontaktní údaje, dodací údaje, popis objednávaných služeb, texty určené ke korektuře, popřípadě další materiály a pracovní podklady. Po individuální dohodě je možné tato data předat i osobně na záznamovém médiu. Na základě písemné objednávky, která byla odsouhlasena oběma stranami, vzniká smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, a to i bez uzavření písemné smlouvy. Objednatel je povinen akceptovat obchodní podmínky zhotovitele, jež jsou součástí objednávkového formuláře na www.formatovani-bakalarskeprace.cz.

Zrušení objednávky

V případě zrušení objednávky po odeslání objednávkového formuláře je nutné uhradit částku, která odpovídá již dokončeným pracem. Minimálně však 50% z celkové částky dané objednávky.

Platební podmínky

Cena za poskytnuté služby je smluvní a vychází z ceníku uvedeného na www.formatovani-bakalarskeprace.cz. Za větší množství než 1000 úprav v rámci jazykové a stylistické korektury je účtován poplatek v minimální výši 500 Kč maximálně 100% z ceny objednávky.

Dodací podmínky

Lhůta pro dodání zakázky je závislá na vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem. Potvrzením závazné objednávky vyjadřuje objednatel souhlas se stanovenou cenou a termínem dodání. V případě více prací a prodloužení dané lhůty k dodání zakázky je povinen zhotovitel objednatele neprodleně informovat písemně na uvedený kontaktní email. Zhotovitel po přijetí objednávky vystaví fakturu v elektronické formě a zašle ji objednateli. Doba splatnosti faktur je shodná s termínem dodání dokončené zakázky. Dokončená zakázka bude objednateli zaslána pouze v případě, že zašle potvrzení o proplacení faktury. Dokončená zakázka bude zaslána objednateli v dohodnutém termínu, ten ji zkontroluje a potvrdí zhotoviteli (písemně nebo telefonicky) její přijetí. V případě prodlení s úhradou smluvní ceny zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za každý den prodlení. V případě doručení pomocí přepravní společnosti se považuje převzetí zásilky za převzetí zakázky. V případě doručení pomocí přepravní společnosti s využitím dobírky je zakázka uhrazena při převzetí zásilky.

Záruka spokojenosti

V případě opožděného dodání práce vinou zhotovitele bude poskytnuta objednateli sleva ve výši 5% z celkové ceny za každý den prodlení. V případě zjištění přehlédnutých chyb v opravovaném textu objednatelem je zhotovitel povinen poskytnout kompenzaci ve výši celé 1 normostrany, na které byla chyba nalezena. Reklamace je nutné uplatnit do 3 dní od převzetí zakázky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014.

Zásady ochrany osobních údajů

Účelem tohoto dokumentu (dále jen „Zásady“) je poskytnout Vám informace, jaké osobní či jiné údaje zpracováváme a z jakého důvodu. Tyto Zásady se týkají primárně našich zákazníků, dále pak v adekvátní míře i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů našich služeb a ) návštěvníků našich webových stránek.

Tyto Zásady jsou publikovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Jsou účinné od 25. května 2018.

I. Základní informace

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost Mgr. Alena PODEPŘELOVÁ IČ 450 45 330 se sídlem Dr. Bureše 1188/7; 370 05 České Budějovice. Zpracováním osobních a dalších údajů může naše společnost (dále jen „Správce“) pověřit další subjekty, s nimiž má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu (zaměstnance, externí dodavatele služeb).

Jelikož neprovádíme zpracovávání osobních údajů zaměstnanců ani zákazníků nad rámec zákonné povinnosti, neprovádíme zpracovávání citlivých údajů, nejsme společnost s více jak 249. zaměstnanci ani neprovádíme systematický a hromadný sběr osobních údajů, nebyl námi jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje zákazníků ani zaměstnanců nepředáváme mezinárodním organizacím, ani zemím mimo EU. Veškeré zpracování osobních údajů provádíme na území EU, a to s těmi Zpracovateli, kteří jsou vázáni Zpracovatelskou smlouvou a platnou legislativou.

Neprovádíme automatizované profilování či další typy zpracování, které by na základě preferencí a chování zákazníků mělo vliv na nabízené služby.

Veškeré námi zpracovávané jsou získávány a zpracovávány za účelem plnění smlouvy, nebo právních povinností a jejich zpracovávání je prováděno na základě zákonného titulu. Ostatní osobní údaje, které jsou zpracovávány nad rámec zákonného titulu, tzn. na základě souhlasu subjektu (zákazníka), jsou zpracovávány pouze s informovaným a svobodným souhlasem subjektu osobních údajů, který je předem na tyto skutečnosti upozorněn.

II. Správce osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje našich zákazníků, tzn. těch fyzických a právnických osob, jež navštíví naše webové stránky www.formatovani-bakalarskeprace.cz, zašlou nám dotaz, či objednávku na k tomu určený email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo vznesou tel. dotaz na čísle +420 773 831 130.

Účel zpracování

Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění Smlouvy a zákonných povinností, tzn. zpracování objednávky, kterou Subjekt osobních údajů provede na našich webových stránkách a dále za účelem splnění povinností vůči příslušným úřadům ČR. Zpracovávány jsou zejména: jméno, příjmení, dodací adresa, adresa fakturace, e-mailová adresa a tel. kontakt.

Dále jsou zpracovávány osobní údaje, které generuje každý návštěvník webu www. formatovani-bakalarskeprace.cz (vč. Subjektu, který vytvoří objednávku) v okamžiku, kdy na naše webové stránky vstoupí. Jedná se o IP adresu a další online identifikátory klientského prohlížeče a zařízení.

Ty osobní údaje, které nejsou v tomto výčtu (viz výše) uvedeny, zpracováváme pouze na základě explicitního souhlasu Subjektu se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto údaje jsou získávány výhradně na základě souhlasu Subjektu údajů, který je vždy srozumitelně a v plné šíři obeznámen s rozsahem a účelem zpracování údajů.

Doba zpracování

Osobní údaje našich Zákazníků zpracováváme pouze po dobu trvání smluvního vztahu, tedy od okamžiku objednávky, po ukončení plnění (poskytnutí služby), rozšířenou o záruku na dílo v délce 1. roku. Osobní údaje, jejichž zpracování je vyžadováno platnou legislativou, zpracováváme (archivujeme) po dobu stanovenou těmito předpisy. V případě nutnosti hájit náš oprávněný zájem, zpracováváme tyto údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění těchto práv.

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od Subjektu údajů během vytvoření objednávky, položení dotazu Subjektem, či návštěvou webu www.formatovani-bakalarskeprace.cz. Subjekt osobních údajů vždy informujeme, jaké osobní údaje musí pro účely plnění Smlouvy poskytnout.

III. Zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou Subjektem údajů ukládány na serverech webhostingové společnosti, určené Správcem. Webhostingová společnost a webmaster, jež se podílí na provozu webové služby, jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou. Osobní údaje jsou následně zpracovávány už jen na počítačích pod naší přímou kontrolou.

Data, která při zpracovávání osobních údajů získáváme, nejsou zpracovávána, předávána, ani předprodávána pro jiné účely, než pro zpracování objednávek a plnění sjednaných podmínek. Osobní údaje nejsou pozměňovány, zpřístupňovány, ani předávány třetím stranám (kromě jejich zpřístupnění státním orgánům v souladu s platnou legislativou), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

IV. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme, nejsou předávány žádným jiným Správcům. Jsou zpracovávány Správcem a subjekty na základě Zpracovatelské smlouvy za účelem poskytování webhostingových, emailových a cloudových služeb a účetnictví. Zpracovatelé se řídí výhradně smlouvou o zpracování osobních údajů – stejně jako Správce garantují zabezpečení a integritu dat, vymezují účel a dobu zpracování a jsou omezeni tím, že nesmějí údaje využít pro jiné účely.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním organům v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí, nebo mohou být poskytnuty jiným subjektům v rozsahu stanovením zvláštním zákonem.

V. Technické zabezpečení

Údaje v elektronické podobě jsou uloženy a zpracovávány na zabezpečených serverech (protokol HTTPS). Přístup k těmto údajům mají pouze ty osoby, které s námi mají uzavřenou zpracovatelskou smlouvu (tj. mají postavení zpracovatelů osobních údajů) a tyto údaje mohou využívat pouze k plnění svých pracovních povinností.

VI. Práva subjektů údajů

Subjektům osobních údajů poskytujeme všechna práva, která jsou závazně stanovená v nařízení GDPR. Subjekty údajů mají:

 • právo odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů
 • právo na opravu či upřesnění údajů, pokud subjekt údajů zjistí, že o něm zpracováváme nesprávné, nepřesné, neúplné nebo zastaralé údaje
 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

Údaje zákazníků naopak nemohou být vymazány či anonymizovány, pokud je jejich zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo určení výkon nebo obhajobu našich oprávněných zájmů.

VII. Soubory cookies

Soubory cookies standardně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů navštěvujících naše webové stránky. Ukládají se do nich uživatelské předvolby, které na webových stránkách uživatelé provádějí, tudíž uživatelé při opakovaných návštěvách našich stránek tyto údaje nemusí zadávat opakovaně.

Cookies se ukládají na straně klienta (uživatele) jako krátké textové soubory a nepředstavují žádné nebezpečí pro klientské zařízení jako takové. Navštívený web je ale prostřednictvím cookies informován, které konkrétní stránky na našich stránkách a jak často uživatel navštěvuje, jaké informace vyhledává apod. Těchto informací následně můžeme využívat statistické vyhodnocování chování návštěvníků.

Aktuální verze zásad je vždy dostupná na webové stránce www.formatovani-bakalarskeprace.cz