Formátování bakalářských a diplomových prací

Potřebujete naformátovat svou bakalářskou, diplomovou či absolventskou práci? Chcete vhodně upravit styly dokumentu, číslování stránek a nadpisů, opravit citace dle normy? Klidně se soustřeďte na obsah své práce a formátování nechejte na nás!

Co zahrnuje korektura formátování?

 • úprava úvodních listů v souladu s metodickými pokyny školy,
 • nastavení okrajů,
 • vytvoření dynamicky generovaného obsahu dle použitých nadpisů,
 • číslování stránek od zadané strany,
 • kompletní nastylování nadpisů, textu práce, odrážek i číslovaných seznamů včetně odsazení,
 • oprava předložek na konci řádků,
 • nastavení korektních mezer před a za odstavci, nadpisy, obrázky a tabulkami,
 • úprava citací a poznámek pod čarou,
 • vygenerování seznamu obrázků, tabulek, grafů či vzorců.
OBJEDNAT

Jazyková a stylistická korektura

Máte svou bakalářskou nebo diplomovou práci vlastně již hotovou, ale psaní dlouhých slohových útvarů nikdy nebylo Vaším koníčkem? Nejste si zcela jisti v gramatice, nechce se Vám další dlouhé a úmorné hodiny složitě vyhledávat překlepy, opravovat interpunkci a stylistické neobratnosti? Čtete svou práci už posté, průběžně provádíte změny a stejně víte, že to jednoduše „není ono“? Nechejte jazykovou a stylistickou korekturu své práce na nás.

Působí v České republice a na Slovensku. Naši korektoři jsou jazykovými specialisty s mnohaletou praxí. V případě Slovenska opravují texty rodilí mluvčí, kteří mají vystudovanou slovenštinu a prošli kvalitativními testy. Na všechny naše pracovníky z obou zemí klademe nejvyšší nároky v rámci odbornosti a kvality.   . 

Co zahrnuje jazyková a stylistická korektura?

 • kompletní oprava gramatiky včetně interpunkce,
 • oprava překlepů,
 • úprava větných celků (oprava stavby věty, slovosledu),
 • nahrazení nevhodných a opakujících se výrazů synonymy (oprava použité slovní zásoby).

Nejčastěji opravovanými chybami jsou kromě vyjmenovaných slov a překlepů např. nevhodně použité předložky, chyby ve shodě přísudku s podmětem, čárky či úprava stylisticky neobratných výrazů.

Součástí jazykové korektury není obsahová stránka práce, kterou ale opravíme tak, aby byla přehlednější, srozumitelnější a plně vyhovující po formální stránce.

OBJEDNAT

Překlad abstraktu / anotace / souhrnu

Součástí každé závěrečné práce je anotace, abstrakt nebo souhrn, který musí být přeložen do angličtiny, případně jiného jazyka dle nařízení školy. Součástí bývají též klíčová slova.

Student je dle nařízení škol vždy zodpovědný za správnost a kvalitu překladu. Nehledejte správný překlad odborných výrazů a nechte to na nás.

Naši jazykoví specialisté jsou držitelé jazykových certifikátů, státnic i razítka soudního překladatele a mají letité zkušenosti s překladem abstraktů, textů, manuálů i knih.

Tisk a vazba

Vaši bakalářskou, diplomovou, postupovou, závěrečnou či seminární práci rychle vytiskneme, svážeme, vypálíme na CD a do 24 h doručíme na jakékoliv místo v ČR!

OBJEDNAT
Tiskneme:

bakalářské práce

diplomové práce

disertační práce

absolventské práce

závěrečné práce

ročníkové práce

seminární práce

postupové práce

maturitní práce

skripta

knihy a brožury

reklamní materiály

OBJEDNAT

Individuální služby

Máte práci naformátovanou, ale nevíte si rady s číslováním stránek, automatickým obsahem, seznamem obrázkům a tabulek nebo potřebujete upravit seznam citací dle nařízené normy? Využijte naše individuální služby.

OBJEDNAT

Úprava seznamu citací

Správné citování a seznam citací dle normy ISO 690 či APA je jedno z hlavních kritérií hodnocení závěrečné práce. Rádi pro Vás upravíme seznam citací obsahující monografie, periodika, online zdroje, rozhovory a další…

OBJEDNAT

Číslování stránek dle nařízení školy

Číslování stránek určuje metodika. Většinou je první číslovaná stránka „Obsah“ či „Úvod“, ale předchozí stránky se započítávají. Dále se odlišně číslují přílohy (nejčastěji římskými čísly) nebo se nečíslují vůbec. Číslování nastavíme za bezkonkurenční ceny.

OBJEDNAT

Vytvoření automatického obsahu

K vytvoření automatického obsahu je nutné nastylovat jednotlivé nadpisy v dokumentu. V obsahu se mají zobrazovat maximálně 3 úrovně nadpisu. Jednotlivé úrovně nadpisů jsou číslovány. Automaticky generovaný obsah lze lehce aktualizovat. Při úpravě práce stačí kliknout pravým tlačítkem na obsah.

OBJEDNAT

Vytvoření automatického seznamu grafů, obrázků a tabulek

V práci mnohdy bývá velké množství grafů, obrázků, tabulek a příloh. Součástí práce mají být i seznamy těchto objektů. Vzhledem k celkovému množství úprav je velmi náročné vytvářet je ručně. Navíc je nutné pokaždé kontrolovat správnost čísel stránek v seznamu. S automaticky generovaným seznamem opět vše jednoduše zaktualizujete jedním kliknutím.

OBJEDNAT

Kontrola plagiátorství

Chcete mít jistotu, že Vaše práce splní nařízení týkající se plagiátorství? Nejste si jisti, zda jste nezapomněli na nějakou citaci? Rádi Vám necháme práci zkontrolovat v jedné z největších databází závěrečných prací. Tuto databázi využívá většina VŠ a VOŠ v ČR.

OBJEDNAT