Veřejně obchodní podmínky

Základní ustanovení

Podmínky poskytování našich služeb se řídí zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a pod číslem 91/2012 Sb. zákonem o mezinárodním právu soukromém. S veškerými osobními údaji bude naloženo dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Smluvní vztah

Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem (osoba, která vystaví zhotoviteli objednávku v souladu s těmito podmínkami) a zhotovitelem (firma: Mgr. Alena Podepřelová, Dr. Bureše 7, 370 05 České Budějovice IČ: 45045330).

Předmět smluvního vztahu

Předmětem tohoto smluvního vztahu je jazyková, stylistická, vizuální korektura zaslaného textu v českém jazyce, případně další editační, tiskařské práce, rozmnožování CD, DVD, autorské a jazykové služby dle nabídky na internetových stránkách zhotovitele.

Objednávky

Za objednávku je považována písemná žádost o provedení jazykových, tiskařských nebo vypalovacích služeb, kterou zašle objednatel elektronicky zhotoviteli pomocí objednávkového formuláře na stránkách www.formatovani-bakalarskeprace.cz, nebo na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Objednávka zahrnuje fakturační údaje, kontaktní údaje, dodací údaje, popis objednávaných služeb, texty určené ke korektuře, popřípadě další materiály a pracovní podklady. Po individuální dohodě je možné tato data předat i osobně na záznamovém médiu. Na základě písemné objednávky, která byla odsouhlasena oběma stranami, vzniká smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, a to i bez uzavření písemné smlouvy. Objednatel je povinen akceptovat obchodní podmínky zhotovitele, jež jsou součástí objednávkového formuláře na www.formatovani-bakalarskeprace.cz.

Zrušení objednávky

V případě zrušení objednávky po odeslání objednávkového formuláře je nutné uhradit částku, která odpovídá již dokončeným pracem. Minimálně však 50% z celkové částky dané objednávky.

Platební podmínky

Cena za poskytnuté služby je smluvní a vychází z ceníku uvedeného na www.formatovani-bakalarskeprace.cz. Za větší množství než 1000 úprav v rámci jazykové a stylistické korektury je účtován poplatek v minimální výši 500 Kč maximálně 100% z ceny objednávky.

Dodací podmínky

Lhůta pro dodání zakázky je závislá na vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem. Potvrzením závazné objednávky vyjadřuje objednatel souhlas se stanovenou cenou a termínem dodání. V případě více prací a prodloužení dané lhůty k dodání zakázky je povinen zhotovitel objednatele neprodleně informovat písemně na uvedený kontaktní email. Zhotovitel po přijetí objednávky vystaví fakturu v elektronické formě a zašle ji objednateli. Doba splatnosti faktur je shodná s termínem dodání dokončené zakázky. Dokončená zakázka bude objednateli zaslána pouze v případě, že zašle potvrzení o proplacení faktury. Dokončená zakázka bude zaslána objednateli v dohodnutém termínu, ten ji zkontroluje a potvrdí zhotoviteli (písemně nebo telefonicky) její přijetí. V případě prodlení s úhradou smluvní ceny zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za každý den prodlení. V případě doručení pomocí přepravní společnosti se považuje převzetí zásilky za převzetí zakázky. V případě doručení pomocí přepravní společnosti s využitím dobírky je zakázka uhrazena při převzetí zásilky.

Záruka spokojenosti

V případě opožděného dodání práce vinou zhotovitele bude poskytnuta objednateli sleva ve výši 5% z celkové ceny za každý den prodlení. V případě zjištění přehlédnutých chyb v opravovaném textu objednatelem je zhotovitel povinen poskytnout kompenzaci ve výši celé 1 normostrany, na které byla chyba nalezena. Reklamace je nutné uplatnit do 3 dní od převzetí zakázky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014.